Dystrybucja

Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
tel.: +48 22 32-91-917, +48 22 32-91-920
e-mail: biblioteka@igik.edu.pl