Dystrybucja

Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
tel.: +48 22 32-91-918, +48 22 32-91-920
e-mail: boi@igik.edu.pl

Biblioteka
tel.: +48 22 32-91-917
e-mail: biblioteka@igik.edu.pl