Seminaria

Seminarium Klasyczne algorytmy uczenia maszynowego

Dodano: 03 marca 2020

9 marca 2020 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii mgr inż. Kamila Karkowska wygłosi seminarium pt.: „Klasyczne algorytmy uczenia maszynowego”

Uczenie maszynowe jest wykorzystywane coraz powszechniej w różnych dziedzinach nauki. W trakcie seminarium zostaną przedstawione pojęcia oraz omówione podstawowe algorytmy uczenia maszynowego w ujęciu klasycznym. Wprowadzenie zostanie uzupełnione o przykład zastosowania algorytmów uczenia maszynowego do automatycznego określania stosunku sygnału do szumu (ang. SNR) zapisów trzęsień ziemi zarejestrowanych przez stację grawimetryczną Membach.

Rys. Przykłady trzęsień ziemi zarejestrowanych przez grawimetr pływowy w obserwatorium Membach wraz z cechami zjawiska oraz mierzonym i prognozowanym SNR (źródło: opracowanie własne).

Przedstawione wyniki uzyskano w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2017/27/B/ST10/01600 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.