Seminarium Life AdaptCity PL - wykorzystanie teledetekcji w monitoringu terenów antropogenicznych oraz środowiska dla obszaru miasta st. Warszawy

Dodano: 07 października 2019

25 listopada 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr Damiana Olszewskiego, mgr inż. Patryka Gryzbowskiego i mgr Radosława Gurdaka pt.: "Life AdaptCity PL - wykorzystanie teledetekcji w monitoringu terenów antropogenicznych oraz środowiska dla obszaru miasta st. Warszawy"

W drugiej edycji projektu Life AdaptCity, w ramach umowy zawartej między Fundacją - Instytut na rzecz Ekorozwoju, a Instytutem Geodezji i Kartografii, przeprowadzono analizy dla miasta st. Warszawy z lat 2014-2018. Wykorzystując dane satelitarne Sentinel-2 oraz Landsat-8, a także dane z serwisu Copernicus wykonano szereg map dotyczących powierzchni przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych dla wody, gęstości zabudowy w 2018 roku, albedo powierzchni czynnej, temperatury powierzchni czynnej oraz wskaźnika NDVI. Ponadto wykonano prognozy statystyczne do 2030 roku, dla wyżej wymienionych zjawisk.