Seminarium Modernizacja i aktualizacja Geoportalu OGNIWO

Dodano: 07 października 2019

14 października 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Anny Markowskiej pt.: "Modernizacja i aktualizacja Geoportalu OGNIWO".

Celem wystąpienia będzie przybliżenie najnowszych prac nad Geoportalem OGNIWO, który opracowany został w ramach projektu „Rozwój cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnienie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę Geodezyjną – OGNIWO” w latach 2011-2013. Geoportal OGNIWO jest aplikacją kliencką, dzięki której użytkownicy mają dostęp do zasobu danych przestrzennych, gromadzonych przez ponad 70 lat w Instytucie Geodezji i Kartografii.  Prace zrealizowane na początku 2019 umożliwiły usunięcie usterek stwierdzonych w SI OGNIWO. Aby mógł on działać w sposób zgodny z przyjętymi celami, przyczyniając się do popularyzacji wyników badań prowadzonych przez IGiK konieczne było dokonanie modernizacji aplikacji oraz uaktualnienie danych przestrzennych i towarzyszących im metadanych, które znajdują się w Geoportalu.

Aktualnie Geoportal rozbudowywany jest o takie możliwości jak: udostępnianie adresów WMS dla wybranych warstw, umieszczenie znaków wodnych dostosowanych do danych różnego typu czy aktualizacje metadanych. Prace prowadzone są zarówno w aplikacji klienckiej (Geoportal OGNIWO) jak również w bazach danych (PostgreSQL) oraz w serwerze danych przestrzennych (Geoserver).

Dalsze prace nad OGNIWEM związane będą z wprowadzaniem nowych danych przestrzennych oraz metadanych tych zasobów.