Seminarium Wykorzystanie rejestru danych Global Urban Footprint (GUF) do budowy wektorowej bazy sieci osadniczej w Polsce

Dodano: 20 lutego 2019

10 czerwca 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr inż. Małgorzaty Brzezińskiej-Klusek pt.: „Wykorzystanie rejestru danych Global Urban Footprint (GUF) do budowy wektorowej bazy sieci osadniczej w Polsce”

W Polsce brak jest mapy, która przedstawia pełną sieć osadniczą. Wynikało to głównie z braku aktualnych i szczegółowych danych o lokalizacji i rozmieszczeniu osadnictwa. Istotne znaczenie w rozwiązaniu tego problemu może mieć mapa rastrowa Global Urban Footprint (GUF), która obrazuje po raz pierwszy - pełny globalny obraz i zasięg przestrzenny osadnictwa z unikalną rozdzielczością przestrzenną ~12 m i ~84 m.
Zbiór danych Global Urban Footprint (GUF) został opracowany w oparciu o w pełni zautomatyzowane środowisko przetwarzania – Urban Footprint Procesor (UFP). Do wygenerowania rejestru użyto 180 tys. scen pochodzących z satelitów TerraSAR-X oraz TanDEM-X, pozyskanych w 2011 r. i 2012 r. W złożonym procesie decyzyjnym i analizach, w celu poprawienia procesu klasyfikacji, wykorzystywano również kilka innych rejestrów, m.in. numeryczne modele terenu. W sumie przetworzono ponad 20 milionów zestawów danych o łącznej objętości około 320 TB.
Na seminarium zostanie przedstawione zagadnienie implementacji danych o osadnictwie Global Urban Footprint do opracowania wektorowej bazy danych przedstawiającej osadnictwo w Polsce.

 
Rys. Przykład danych Global Urban Footprint (GUF) z dokładnością 12 m (lewo) oraz z dokładnością 84 m (prawo); źródło: https://geoservice.dlr.de/web/maps/eoc:guf:3857