Seminarium „Produkty serwisu lądowego Copernicus źródłem informacji o pokryciu terenu w skali kraju: baza danych Corine Land Cover 2018 oraz warstwy wysokorozdzielcze (eng. High Resolution Layers)„

Dodano: 20 grudnia 2018

11 marca 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr inż. Agaty Hościło, mgr Anny Mirończuk pt.: „Produkty serwisu lądowego Copernicus źródłem informacji o pokryciu terenu w skali kraju: baza danych Corine Land Cover 2018 oraz warstwy wysokorozdzielcze (eng. High Resolution Layers)„

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Instytutu na godzinę 9:00, do sali seminaryjnej na 2 piętrze.

W 2018 r., Instytut Geodezji i Kartografii, w którym ulokowane jest jedno z krajowych centrów referencyjnych sieci EIONET do spraw pokrycia terenu, był odpowiedzialny m.in. za produkcję krajowej bazy pokrycia terenu Corine Land Cover 2018 (CLC2018), weryfikację szczegółowych warstw wysokorozdzielczych, przedstawiających podstawowe formy pokrycia terenu, komplementarnych z bazami CLC. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną wyniki inwentaryzacji zmian pokrycia terenu w okresie 2012-2018 oraz warstwy wysokorozdzielcze zawierające uszczegółowioną informację o charakterystycznych formach pokrycia terenu: tereny nieprzepuszczalne, tereny zadrzewione, tereny pokryte roślinnością trawiastą, zbiorniki wodne i obszary podmokłe. Na zakończenie autorzy przedstawią przykłady wykorzystania ww. produktów w analizach na poziomie kraju.

Źródło: opracowanie własne