Seminarium „W jaki sposób grawimetry mogą poprawić zapisy trzęsień ziemi?”

Dodano: 20 grudnia 2018

25 marca 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium mgr inż. Kamili Karkowskiej pt.: „W jaki sposób grawimetry mogą poprawić zapisy trzęsień ziemi?”

Nowoczesne grawimetry pływowe rejestrują względne zmiany przyspieszenia siły ciężkości z częstotliwościami niższymi niż 1 mHz. Chociaż zakres fal sejsmicznych rozciąga się od 0.3 mHz, sejsmometry szerokopasmowe zwykle rejestrują częstotliwości z zakresu od 8.3 mHz do 50 Hz. Analiza danych grawimetrycznych daje możliwość badania długookresowych fal powierzchniowych, co jest nieosiągalne w przypadku zapisów sejsmicznych.

źródło: opracowanie własne

„Przedstawione wyniki uzyskano w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2017/27/B/ST10/01600 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki"