Seminarium „Perspektywy wykorzystania chmury obliczeniowej Google Earth Engine w pracach Instytutu Geodezji i Kartografii na przykładzie wyznaczania wilgotności gleby z danych mikrofalowych satelity Sentinel-1”

Dodano: 20 grudnia 2018

25 lutego 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr Jana Musiała pt.: „Perspektywy wykorzystania chmury obliczeniowej Google Earth Engine w pracach Instytutu Geodezji i Kartografii na przykładzie wyznaczania wilgotności gleby z danych mikrofalowych satelity Sentinel-1”

Współczesne systemy obserwacji Ziemi dostarczają ogromne zasoby informacji, których archiwizacja i przetworzenie wymagają znaczących nakładów sprzętowych i finansowych. W niedługiej perspektywie czasowej, przyrost danych przekroczy możliwości obliczeniowe pojedynczych jednostek badawczych. Stąd wynika pilna potrzeba wykorzystania chmur obliczeniowych, które integrują w sobie środowisko programistyczne z dużymi zasobami dyskowymi. Jednymi z takich chmur są akademickie klastry obliczeniowe (np. klaster Okeanos oferowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (̶)), które do celów badawczych umożliwiają darmowe prowadzenie obliczeń numerycznych. Podobną funkcjonalność oferują komercyjne chmury obliczeniowe, których koszt może wahać się od kilku do kilkuset tysięcy rocznie w zależności od intensywności użytkowania i zasobów pamięci dyskowej. Niektóre chmury obliczeniowe (CREODIAS, Amazon) połączone są z dużym repozytoriami danych satelitarnych, co potrafi zaoszczędzić miesiące transferu danych. Na tle dostępnych rozwiązań chmurowych, wyróżnia się platforma Google Earth Engine (GEE), która za pomocą prostego interfejsu dostępnego w przeglądarce internetowej integruje środowisko programistyczne oparte na języku Java z kompleksowym repozytorium danych geoprzestrzennych (w tym satelitarnych). Ponadto, posiada ona wbudowane narzędzia, które umożliwiają tworzenie prostych geoportali, na których można opublikować wyniki prac badawczych. Chmura GEE jest dostępna nieodpłatnie do analiz naukowych.

Niniejsza prezentacja obejmować będzie opracowany w ramach projektu Exploit-S-1 interfejs platformy Google Earth Engine, który w czasie rzeczywistym wyznacza objętościową wilgotność gleby w zadanym miejscu w Europie na podstawie zobrazowań mikrofalowych satelity Sentinel-1. Dokładność wyznaczenia wilgotności gleby została zweryfikowana na podstawie danych in-situ udostępnionych przez International Soil Moisture Network (ISMN). Link do interfejsu jest dostępny pod adresem: https://janek.users.earthengine.app/view/s-1-soil-moisture.