Seminars

2019

Seminarium „Numeryczne symulacje ewolucji rzek na Ziemi i Tytanie”

read more >

Seminarium „Perspektywy wykorzystania chmury obliczeniowej Google Earth Engine w pracach Instytutu Geodezji i Kartografii na przykładzie wyznaczania wilgotności gleby z danych mikrofalowych satelity Sentinel-1”

read more >

Seminarium „Produkty serwisu lądowego Copernicus źródłem informacji o pokryciu terenu w skali kraju: baza danych Corine Land Cover 2018 oraz warstwy wysokorozdzielcze (eng. High Resolution Layers)„

read more >

Seminarium „W jaki sposób grawimetry mogą poprawić zapisy trzęsień ziemi?”

read more >

Seminarium „Szczegółowa informacja o pokryciu terenu na przykładzie produktów serwisu Copernicus o zasięgu lokalnym: Urban Atlas, Riparian Zones i Natura2000”

read more >

Seminarium Seasonal crustal deformation in Himalayas induced by hydrological loading

read more >

Seminarium Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych

read more >

Seminarium Wykorzystanie rejestru danych Global Urban Footprint (GUF) do budowy wektorowej bazy sieci osadniczej w Polsce

read more >

Seminarium The South African Crop Monitoring & Estimation System - Current Status

read more >

Seminarium Modernizacja i aktualizacja Geoportalu OGNIWO

read more >

Seminarium Rozpoznanie globalnych własności fluktuacji dekadowych pola magnetycznego Ziemi poprzez analizę harmoniczną jego zachowania czasowego opisanego rodziną modeli IGRF/DGRF w okresie 1900-2010

read more >

Seminarium Life AdaptCity PL - wykorzystanie teledetekcji w monitoringu terenów antropogenicznych oraz środowiska dla obszaru miasta st. Warszawy

read more >

Testing Maps for Visually Impaired and Blind Students in Kurdistan Regions, Iraq

read more >