Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - znak sprawy KP.26.7.2017

Znak sprawy KP.26.7.2017
Dotyczy: postępowania na „Dostawę drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby projektu EPOS” – znak KP.26.7.2017
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

czytaj więcej >