Accounting Department

Główna Księgowa

mgr Katarzyna Kowalik
tel.+ 48 022 329-19-79
e-mail: katarzyna.kowalik@igik.edu.pl
 

Kierownik

Jadwiga Kamińska
tel.+ 48 022 329-19-19, + 48 022 329-19-11
e-mail: jadwiga.kaminska@igik.edu.pl

Dział Finansowo-Księgowy prowadzi sprawy związane z obsługą finansową działalności Instytutu oraz sprawozdawczością finansową.


Elżbieta Weremiuk
e-mail: elzbieta.pintara@igik.edu.pl