Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko asystentki/asystenta dyrektora

Dodano: 04 sierpnia 2023

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii niniejszym ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko asystentki / asystenta dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatom:
1. Posiadanie wykształcenia wyższego.
2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
3. Znajomość obsługi pakietu MS Office.
4. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
5. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
6. Wysokie umiejętności organizacyjne i interpersonalne.
7. Wysoka kultura osobista.
8. Mile widziane doświadczenie w marketingu

Główne zadania:
1. Realizacja zadań związanych z obsługą kancelaryjną Instytutu
2. Realizacja czynności związanych z obsługą administracyjną Instytutu
3. Obsługa Rady Naukowej
4. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych
5. Koordynowanie działań marketingowych

Oferujemy:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
2. Miła i życzliwa atmosfera pracy w doświadczonym, dynamicznym zespole,
3. Atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, wczasy pod gruszą),

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:
1. CV i list motywacyjny.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość język angielskiego.

Miejsce składania dokumentów:
1. Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu lub na adres sekretariat@igik.edu.pl

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 21 sierpnia 2023 r.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, tel. 22 329 19 00 adres e-mail: igik@igik.edu.pl.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@perfertinfo.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem http://www.igik.edu.pl/pl/Klauzula-informacyjna-RODO