Nabór na stanowisko młodszego specjalisty / specjalisty w Dziale Techniczno-Organizacyjnym

Dodano: 26 września 2023

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty / specjalisty w Dziale Techniczno-Organizacyjnym.

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 • Pomoc Kierownikowi Działu Techniczno-Organizacyjnego w działalności administracyjnej i technicznej prowadzonej na terenie i w obiektach należącycych do Instytutu, m.in. w:
  • zapewnieniu dostaw mediów i usług,
  • kontroli i rozliczaniu kosztów dotyczących administrowania nieruchomościami,
  • wynajmie powierzchni i współpracy z najemcami lokali,
  • uzyskiwaniu zaświadczeń oraz dostarczaniu dokumentów do urzędów i instytucji,
  • uzyskiwaniu ofert i udział w przygotowywaniu przetargów na obsługę i prace remontowe,
  • nadzorze nad pracami remontowymi.
 • Przygotowywanie pomieszczeń do zebrań i imprez okolicznościowych:
  • zapewnienie napojów, poczęstunków i cateringu.
 • Pomoc w przemeblowaniach lub w przeprowadzkach pracowników na terenie biura.
 • Współpraca z firmą sprzątającą i konserwatorami instalacji.
 • Okazjonalne prace gospodarcze, nadawanie przesyłek kurierskich i usuwanie drobnych usterek.

Wymagania:

 • znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office,
 • wykształcenie min. średnie,  
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i co najmniej rocznej praktyki w prowadzeniu samochodu.

Cechy osobowościowe:

 • komunikatywność,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie na pełny etat),
 • miła i życzliwa atmosfera pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, wczasy pod gruszą).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin składania ofert do dnia 17 listopada 2023 roku.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK (w godz. 7.30-15.30) lub na adres: sekretariat@igik.edu.pl

Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego i pozostałych dokumentów na adres: sekretariat@igik.edu.pl (z dopiskiem: nabór do Działu Techniczno-Organizacyjnego).

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: mariusz.ogorek@igik.edu.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, tel. 22 329 19 00 adres e-mail: igik@igik.edu.pl.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@perfectinfo.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem http://www.igik.edu.pl/pl/Klauzula-informacyjna-RODO