IGiK ogłasza nabór do pracy w Centrum Teledetekcji na stanowisku: Specjalista

Dodano: 08 maja 2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.05.2023 r.

Główne zadania:

 • udział w projektach dotyczących zastosowania informacji satelitarnej dla komponentów środowiska, dla tematyki  zmian klimatycznych,
 • zastosowanie statystyki  w pracach badawczo-rozwojowych,
 • przedstawienie propozycji projektu badawczo-rozwojowego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych  – preferowane posiadanie stopnia doktora,
 • przynajmniej 2-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu teledetekcji satelitarnej,
 • umiejętność przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych,
 • znajomość języka angielskiego dająca możliwość składania projektów międzynarodowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pisania projektów – doświadczenie w tym zakresie,
 • motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie na pełny etat,
 • elastyczny czas pracy – możliwość pracy hybrydowej,
 • ciekawa praca z dużymi możliwościami rozwoju w Centrum Teledetekcji o europejskiej renomie,
 • rozwój zawodowy i naukowy przez udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach,
 • atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, wczasy pod gruszą).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- CV i list motywacyjny,

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

igik@igik.edu.pl (z dopiskiem Centrum Teledetekcji) do dnia 31.05.2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@igik.edu.pl