b. Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii

Informacje ogólne

Kierunki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tworzenia systemów informacji przestrzennej są w coraz silniejszym stopniu związane z problematyką budowy w Polsce społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Wychodząc naprzeciw tej problematyce Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii (SIPiK) skoncentrował swoją działalność wokół metodyki projektowania i realizacji i realizacji systemów informacji geograficznej.

Czytaj więcej >

Obrazy satelitarne

Instytut Geodezji i Kartografii oferuje dane i produkty satelitarne. Działania związane z dystrybucją danych Instytut rozpoczął już w 1975 roku, będąc pierwszym w Polsce i przez wiele lat jedynym w Europie wschodniej dystrybutorem obrazów satelitarnych. Nasze wieloletnie doświadczenia zdobyte w tym zakresie, doskonała znajomość oferowanych danych i produktów, a także wysoko kwalifikowani specjaliści posiadający unikalne umiejętności przetwarzania obrazów satelitarnych i wydobywania z nich potrzebnych informacji sprawiają, że oferta Instytutu nie ogranicza się jedynie do dystrybucji danych, lecz obejmuje również usługi w zakresie doradztwa dotyczącego wyboru danych spełniających wymagania różnych grup użytkowników, a także przetwarzania tych danych w celu pozyskania z nich przydatnych informacji.
Czytaj więcej >

Fotogrametria

Dział Fotogrametrii w IGiK specjalizuje się w nowoczesnych opracowaniach fotogrametrycznych z wykorzystaniem danych pozyskiwanych z pułapu naziemnego, lotniczego i satelitarnego. Jakość opracowań fotogrametrycznych wspierana jest kompleksową wiedzą nabywaną w trakcie realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wysoki poziom świadczonych usług w zakresie badań naukowych oraz projektów komercyjnych potwierdzają wyniki uzyskiwane na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Czytaj więcej >

Usługi

Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii oferuje usługi w zakresie:
Czytaj więcej >