Ekspertyzy / konsultacje

Zakład SIPiK wykonuje ekspertyzy i opinie na zlecenie organów administracji publicznej oraz firm komercyjnych w zakresie oceny wykonalności projektów systemów informacji przestrzennej, przystosowania dokumentacji unijnej do potrzeb krajowych, wykorzystania danych przestrzennych w systemach branżowych, analizy potrzeb użytkowników systemów informacji przestrzennej, analizy danych i inne.

  • Opracowanie ekspertyzy dotyczącej charakterystyki przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych w Polsce w latach 80. XX w. na zlecenie MSWiA, w ramach projektu Wsparcie dla budowy podstaw Narodowej Infrastruktury Informacji Geoprzestrzennej Ukrainy (autor ekspertyzy dr Dariusz Dukaczewski, 2009)
  • Opracowanie statystyk form pokrycia/użytkowania terenu w oparciu o wyniki projektu CORINE Land Cover 2006 oraz ekspertyzy pt. Charakterystyka głównych kierunków zmian pokrycia terenu w Polsce w latach 1990-2006 (autor ekspertyzy dr hab. inż Elżbieta Bielecka, 2009).
  • Ekspertyza do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033 opracowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury pt. „Monitoring zagospodarowania przestrzennego - rekomendacje dla KPZK (autorzy ekspertyzy prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz, dr inż. Sławomir Anusz, dr hab. inż. Elzbieta Bielecka, dr Elzbieta Kozubek, 2008)
  • Opracowanie ekspertyzy dla GUGiK pt. „Uzasadnienia i oceny skutków regulacji projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udziału organów administracji publicznej w infrastrukturze informacji przestrzennej”. (autorzy ekspertyzy dr hab. inż. Elzbieta Bielecka dr Marek Baranowski, 2008)
  • Rozwój metadanych oraz harmonizacja zbiorów i usług danych przestrzennych e projekcie GEOPORTAL 2 (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, B/2010/AD 41), (autorzy ekspertyzy dr hab. inż. E. Bielecka z zespołem, 2010 – 2012)
  • Analiza aspektów prawnych, organizacyjnych i technicznych prowadzenia zbiorów danych zawierających szczegółowe informacje o sieciach uzbrojenia terenu przez państwa ościenne oraz państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego( Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ZP/BO- 4-2503-128/GI-2500-52/2012), (autor ekspertyzy dr Dariusz Dukaczewski, 2012)
  • Opracowanie wzorów porozumień pomiędzy twórcami informacji przestrzennej (Intergraph Polska Sp z o.o., C/2012/IN/5), (autor ekspertyzy dr Dariusz Dukaczewski, 2012)