Publikacje 2008

 • Bielecka, E., 2008, Diversity of spatial organisation in Europe based on landcover and landuse , Annals of Geomatics, Vol. VI, nr. 1, str. 27 – 34;
 • Bielecka E. Ciołkosz A. (2008) Land Cover Mapping in Poland. Geodesy and Cartography vo. 57, No 1, pp 21-38, Warszawa.
 • Bielecka E. 2008, Inwentaryzacja i monitoring pokrycia terenu w Europie. Pierwszy produkt serwisu szybkiej ścieżki GMES, Roczniki Geomatyki t. VI, z. 3, s. 125-130.
 • Bielecka E. 2008, Diversity Of Spatial Organisation In Europe Based On Land Cover And Land Use (Zróżnicowanie Zagospodarowania Przestrzennego W Europie Na Podstawie Pokrycia I Użytkowania Terenu), Roczniki Geomatyki, v VI, no 1, p.27-34.
 • Dukaczewski, D., 2008, Innovative application of GIS methods and satellite photos for general inventory and protection of Carpathian forests, INTERREG III B CADSES Programme Carpathian Project, UNEP, 83 str.
 • Dukaczewski, D., 2008, Urban mapping in Poland 1650 – 1800 [w:] Matthew Edney [red.] The History of Cartography, vol. IV Cartography in the European Enlightenment, The University of Chicago Press.
 • Dukaczewski, D., 2008, Possibilities and limitations of satellite data application into the building of topographic and key thematic databases in EU member states, Annals of Geomatics, Vol. VI, nr. 1, str. 55 – 72.
 • Dukaczewski, D., 2008, Rozwiązania prawne i organizacyjne narodowych infrastruktur informacji przestrzennej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Roczniki Geomatyki, vol. VI, z. 6, str. 47 – 66.
 • Dukaczewski, D., 2008, Metody projektowania prostych i złożonych czasowych animacji kartograficznych, Roczniki Geomatyki, vol. VI, z. 6, str. 25 – 46.
 • Dukaczewski, D., 2008, XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat tworzenia podstaw prawnych i technicznych polskiej infrastruktury informacji przestrzennej w ramach INSPIRE, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 40, nr 4, str. 432 – 434.
 • Dukaczewski, D., 2008, Pierwsze w dziesiątej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 40, nr 4, str. 425 – 427;
 • Gąsiorowski J. Analytical tools for business intelligence in spatial databases. Annals of Geomatics, Vol. VI, nr. 1.
 • Poławski Z.F. 2008. GIS dla planistów. Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny. Nr 1, s.30-31.
 • Poławski Z.F. 2008. II Sympozjum Sieci Naukowej „ Systemy Geoinformacyjne”. Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 40, Nr 4, s.435 -436.

Ekspertyzy:

 • Ciołkosz A., Anusz S., Bielecka E., Kozubek E. 2008, Monitoring zagospodarowania przestrzennego-rekomendacje dla KPZK. Ekspertyza sporządzona dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Bielecka E., M. Baranowski 2008, Opracowanie „Uzasadnienia i oceny skutków regulacji projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udziału organów administracji publicznej w infrastrukturze informacji przestrzennej”. Opracowane dla GUGiK
 • Baranowski M., Bielecka E., Dukaczewski D., Gąsiorowski J., Kowalik, W., Kryński J., Michalak J., Rusztecka M., Rutkowski M., Wysocka E., Projekt testowania specyfikacji danych w zakresie pierwszej grupy tematycznej INSPIRE, grudzień 2008, opracowanie wykonane na zlecenie GUGiK nr umowy BO-4-2503-180/GI-2503/136/2008