Publikacje 2013

  • Dukaczewski, D., 2013, Rozwój baz danych topograficznych na świecie [w:] R. Olszewski, D. Gotlib [red.], Rola Bazy Danych Obiektów Topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, str. 22 – 28;
  • Dukaczewski, D., 2013, Porównanie BDOT10k z europejskimi bazami danych topograficznych  [w:] R. Olszewski, D. Gotlib [red.], Rola Bazy Danych Obiektów Topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, str. 99 – 107;
  • Dukaczewski, D., Ciołkosz-Styk, A., Sochacki, M., 2013, Regional geoportals of first-level administrative units of European Union and European Economic Area countries – Comparative Study, Proceedings of the 26th. International Cartographic Conference ACI/ICA 2013, From Pole to Pole, Dresden, 25 – 30 August 2013, Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V., Technische Universität Dresden, 14 str. (w druku);
  • Dukaczewski, D., 2013, Piąte w dziesiątej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 45, nr 2 (w druku);