Publikacje 2015

 • Dukaczewski, D., 2015, Legislative Aspects of the Implementation of the INSPIRE Directive In Poland: The Case of Biodiversity Spatial Data and Services [w:] M. Nowak [red.] Scientific, Technological and Legal Background of Creating Integrated Biotic Databases, Wydawnictwo UAM, s. 21 - 35.;
 • Dukaczewski, D., Ciołkosz-Styk, A., 2015, Narodowe i regionalne geoportale krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kierunki rozwoju w latach 2010 – 2015, Przegląd Geodezyjny, vol. LXXXVII, nr 9, s. 2 – 9, DOI:10.15199/50.2015.9.2.;
 • Dukaczewski, D., 2015, Modification of Procedural Methods of Designing of Simple and Complex Animated Maps for Users from Different Age Groups dedicated to Electronic Paper Visualization Devices, Proceedings of the 27th. International Cartographic Conference ACI/ICA 2015, Maps Connecting the World, Rio de Janeiro, 23 – 28 August 2015, SBC - Sociedade Brasileira de Cartografia Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, 14 s.;
 • Dukaczewski, D., Karwel, K., Paradysz, H., Kulikowski, Z, 2015, Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar zbrodni totalitarnych, Międzynarodowa konferencja naukowa „Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim” – Białystok, 25–26 czerwca 2015, 28 s.;
 • Fiedukowicz, A., Gąsiorowski, J., Olszewski R., 2015, Wybrane metody eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (Spatial Data Mining), Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 148 s.
 • Gąsiorowski, J., 2015, Redukcja wymiarowości problemu – agregacja przestrzenna [w:] Fiedukowicz, A., Gąsiorowski, J., Olszewski R., 2015, Wybrane metody eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (Spatial Data Mining), Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 39–48.
 • Gąsiorowski, J., 2015, Szeregi czasowo-przestrzenne – analiza trendu [w:] Fiedukowicz, A., Gąsiorowski, J., Olszewski R., 2015, Wybrane metody eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (Spatial Data Mining), Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 97–104.
 • Gąsiorowski, J., 2015, Drzewa klasyfikacyjne z predykatorami przestrzennymi [w:] Fiedukowicz, A., Gąsiorowski, J., Olszewski R., 2015, Wybrane metody eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (Spatial Data Mining), Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 105–114.
 • Gąsiorowski, J., 2015, Reguły asocjacyjne uwzględniające relacje przestrzenne [w:] Fiedukowicz, A., Gąsiorowski, J., Olszewski R., 2015, Wybrane metody eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (Spatial Data Mining), Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 115–122.
 • Ewiak, I., Brodowska, P., Karwel, A.K., Kraszewski, B., Koncepcja mobilnego systemu pomiarowego geometrii przesyłek ponadwymiarowych w transporcie kolejowym, Logistyka, 2015, NR 4, CD – 2, s.3121-3130.
 • Karwel, A.K., Kraszewski, B., Kurczyński, Z., Ziółkowski, Z., 2015, Integracja satelitarnych modeli wysokościowych, Biuletyn WAT, vol. LXIV, Nr 2, s.123-133.
 • Olszewski, R., Gąsiorowski, J., Hajkowska, M., 2015, Spatio-Temporal Modeling as a Tool of the Decision-Making System Supporting the Policy of Effective Usage of EU Funds in Poland, COMPUTATIONAL SCIENCE AND ITS APPLICATIONS - ICCSA 2015, PT III Book Series: Lecture Notes in Computer Science, vol. 9157, pp. 576–590.