Publikacje 2012

  • Dukaczewski, D., Ciołkosz-Styk, A., Sochacki, M., 2012, Geoportale regionalne wybranych krajów Europy – studium porównawcze, Roczniki Geomatyki, vol. X, z. 4 (54), s. 77 - 93;
  • Fiedukowicz, A., Gąsiorowski, J., Kowalski, P., Olszewski, R., Pillich-Kolipińska, A., 2012, The statistical geoportal and the cartographic „added value” — creation of the spatial knowledge infrastructure. Geodesy and Cartography vol.61, No 1. Polish Academy of Science, Warszawa, ss.47–70.
  • Fiedukowicz, A., Gąsiorowski, J., 2012, Kartograficzne aspekty zastosowania data mining do pozyskiwania wiedzy z danych Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Roczniki Geomatyki t. X, z. 3 (53). PTIP, Warszawa, ss.55–66.