Publikacje 2018

  • BIELECKA Elżbieta, DUKACZEWSKI Dariusz, JANCZAR Ewa, 2018, Spatial data Infrastructure in Poland-lessons learnt from so far achievements, Geod. and Cartogr., W-wa, vol. 67, nr 1, s.3-20
  • DUKACZEWSKI Dariusz, 2018, Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2017 roku, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, Tom 3, nr 1, s.102-103.
  • DUKACZEWSKI Dariusz, 2018, Rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, Tom 3, nr 1, s.123.
  • DUKACZEWSKI Dariusz, 2018, VII Międzynarodowa Konferencja MAK na temat Kartografii i GIS w Sozopolu, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, Tom 3, nr 2 s. 258-262.
  • DUKACZEWSKI Dariusz, 2018, Otwarte zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Gdańsku (Pl) Dariusz DUKACZEWSKI. Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, Tom 3, nr 2, s.267-268
  • DUKACZEWSKI Dariusz, 2018, Pierwsze w dwunastej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (Pl) Dariusz DUKACZEWSKI. Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, Tom 3, nr 2, s. 284-286
  • DUKACZEWSKI, Dariusz, BIELECKA Elżbieta, 2018, UTILITY OF OLD POLISH CITY MAPS AND OLD LAND USE MAPS FOR MULTITEMPORAL DETAILED LAND USE SURVEY, Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, 18-23 June 2018, Sozopol, Bułgaria, s.16-25, bibliogr. https://iccgis2018.cartography-gis.com/7ICCGIS_Proceedings/7_ICCGIS_2018%20(1).pdf
  • KARWEL Artur K., PARADYSZ Honorata, DUKACZEWSKI Dariusz, KULIKOWSKI Zbigniew, 2018, Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar zbrodni totalitarnych, W: Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim, red.: Marcin ZWOLSKI, Białystok - Warszawa, IPN, s. 70-108.