Publikacje 2007

 • Bielecka, E., Dukaczewski, D., Bac-Bronowicz, J., 2007a, Porównanie zakresu tematycznego baz danych topograficznych w wybranych krajach europejskich z TBD. Część I, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. XXXIX, z. 2., str. 123 – 136.
 • Bielecka, E., Dukaczewski, D., Bac-Bronowicz, J., 2007b, Porównanie zakresu tematycznego baz danych topograficznych w wybranych krajach europejskich z TBD. Część II, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. XXXIX, z. 3., str. 229 – 239.
 • Dukaczewski, D., 2007a, Method of Choice of Variables and Cartographic Presentation Methods for Complex Cartographic Animations, Proceedings of the XXIII th. ACI/ICA International Cartographic Conference 2007, Moscow, 4 - 10 August 2007; 10 str.
 • Dukaczewski, D., 2007b, Wojewódzkie portale informacji przestrzennej, Roczniki geometyki, vol. V, z. 3 , str. 37 – 56.
 • Dukaczewski, D., 2007c, Informacja przestrzenna w polskiej administracji publicznej u progu wprowadzania Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych INSPIRE, e-Administracja – systemy informacji przestrzennej, PTIP, Poznań 12. 06. 2007 r., 5 str.;
 • Dukaczewski, D., 2007d, Doroczne spotkanie Komisji Mapy i Internet Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Warszawie, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. XXXIX, z. 3., str. 320 – 323.
 • Dukaczewski D., Bielecka, E., Bac-Bronowicz, J., 2007a, Comparison of the Thematic Scope of Polish and Selected EU Topographic Databases, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), Vol. 10, Issue 2 10(2)  23-29 Jun 2007.
 • Dukaczewski D., Bielecka, E., Bac-Bronowicz, J., 2007b, Topographic Databases of 10 000 in EU Countries.Comparison of the Thematic Scope - Issues for the TBD, Proceedings of the XXIII th. ACI/ICA International Cartographic Conference 2007, Moscow, 4 - 10 August 2007; 10 str.
 • Dukaczewski D., Bielecka, E., Bac-Bronowicz, J., 2007c, Thematic Scope, Multirepresentation, Data Exchange of the 1: 10 000 European Topographic Databases, Proceedings of the GIS Odyssey 2007 Conference , Šibenik 3 – 7 September 2007, str. 29 – 36.
 • Iwaniak, A., Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2007, XIV Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Moskwie, Polski Przegląd Kartograficzny vol. XXXIX, z. 4., str. 419 – 422.
 • Bielecka E., Luc M., Szmańda J., 2007, Próba oceny zróżnicowania pokrycia terenu w oparciu o kompleksową analizę wielowskaźnikową – studium przypadku dolina Wisły i Odry. [w] Doliny rzeczne. Wyd. Komisji Przyroda-Krajobraz-Człowiek PTG, Red. U. Myga-Piątek, Sosnowiec, s.41-50.
 • Bielecka E., 2007, Mapping population density using dasymetric methods. [w] Richness and Diversity of GIS, wydane przez Hrvarski Informaticzki Zbor-GIS Forum, Zagrzeb 2007, s.209-215.
 • Bielecka E., 2007, Środki dostępu do obiektów prostych wg ISO i OGC. [w]: „Modelowanie informacji geograficznej”, IGiK - Komitet Geodezji PAN Sekcja Geoinformatyki, Warszawa, s. 7-16.
 • Bielecka E., 2007, Możliwość wykorzystania danych o pokryciu terenu CORINE Land Cover do kartowania i analizowania krajobrazu. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Wyd. UW WGiSR, Warszawa 2007, s. 505-518.