Publikacje 2017

  • DUKACZEWSKI, Dariusz, 2017, Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w roku 2016, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, Tom 2, nr 1, s.123-124.
  • DUKACZEWSKI, Dariusz, 2017, Rozstrzygnięcie IX Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich, Inżynierskich i Licencjackich z Zakresu Kartografii i Geoinformacji, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, Tom 2, nr 1, s.142-143.
  • DUKACZEWSKI, Dariusz, 2017, Otwarte zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, Tom 2, nr 2, s.286-289.
  • Dukaczewski, D., Karwel, K., Paradysz, H., Kulikowski, Z, 2017, Wykorzystanie danych przestrzennych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar Obławy Augustowskiej, Roczniki Geomatyki, vol. XV, z. 1 (76), 63-78 s.;