Publikacje 2010

 • Baranowski, M., Bielecka, E.,  Dukaczewski, D., 2010, Methods of Portraying Spatial Data Used in Official Geoinformation Services in Poland – A Comparative Study, [w:] G. Gartner, F. Ortag (eds.) Cartography in Central and Eastern Europe, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg, s 41 – 62.
 • Baranowski, M., Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2010, Methods of Portraying Spatial Data Used in Official Geoinformation Services in Poland – A Comparative Study, [w:] G. Gartner, F. Ortag (eds.) Cartography in Central and Eastern Europe, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg, s 41 – 62;
 • Bielecka, E.,  Dukaczewski, D., Baranowski, M., 2010, Polish land use and land cover maps, Proceedings of ICA 5th. International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage, Wien, 22 – 24 February 2010, 26 str.
 • Bielecka, E., Zwirowicz, A., Dukaczewski, D., 2010, Network services for spatial data in European geo-portals and their compliance with ISO and OGC standards, Krakow 2010 INSPIRE Conference, INSPIRE as a Framework for Cooperation, 23 – 27 June 2010, Kraków;
 • Dukaczewski, D, 2010, Metody projektowania animowanych kartogramów i kartodiagramów przeznaczonych do wizualizacji informacji przestrzennej za pośrednictwem geoportali, Roczniki Geomatyki, vol. VIII, z. 6 (42), str. 51-62 ;
 • Dukaczewski, D., 2010, Trzecie w dziesiątej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 42, nr 1, str. 84 - 85;
 • Dukaczewski, D., 2010, Warsztaty Komisji „Mapy i Internet” MAK „The Future of Maps and the Internet” w Viña del Mar i Valparaiso, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 42, nr 1, s 88 - 90;
 • Dukaczewski, D., 2010, V Sympozjum Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Wiedniu na temat “Rozwiązania numeryczne w badaniu dziedzictwa kartograficznego, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 42, nr 2, str. 184 - 186;
 • Dukaczewski, D., 2010, VI Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 42, nr 3, str. 283 - 285;
 • Dukaczewski, D., 2010, Konferencja INSPIRE 2010 w Krakowie na temat „INSPIRE jako podstawa współpracy ”, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 42, nr 4, str. 393 - 397;
 • Dukaczewski, D., 2010, XIV Międzynarodowa Konferencja na temat Systemów Informacji Geograficznej „GIS Odyssey 2010 w Brijuni, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 42, nr 4, str. 416 - 418;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2010, Geoportals – The Gateway to National Geoinformation Resources. European
  Case Study, Proceedings of the GIS Odyssey 2010 Conference ‘Richness and Diversity of GIS’, Brijuni,
  2 – 8 September 2010, GIS Forum Croatian GIS Association, State Geodetic Administration, Hydrographic
  Institute of Republic of Croatia, Institute of Oceanography and Fisheries, str. 16.
 • Gąsiorowski, J., 2010, Zasady obrazowania INSPIRE, a prezentacja kartograficzna w serwisie Geoportal.gov.pl. Roczniki Geomatyki t.VIII, z. 5 (41). PTIP, Warszawa, ss.73–76.