Rolnictwo

Wstępna koncepcja wyznaczenia na obszarach wiejskich Polski Obszarów o Wysokich Walorach Przyrodniczych (HNV) oraz opracowanie dla nich programu monitoringu

W grudniu 2009 r. została opracowana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa Wstępna koncepcja wyznaczenia na obszarach wiejskich Polski Obszarów o Wysokich Walorach Przyrodniczych (HNV) oraz opracowanie dla nich programu monitoringu.
Czytaj więcej >

Metoda wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej

Celem projektu było opracowanie metody wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej (LFA). Metoda umożliwia swobodne operowanie kryteriami przy wyznaczaniu obszarów LFA oraz analizowanie siły oddziaływań poszczególnych kryteriów na wynik końcowy. Dane niezbędne do wyznaczania obszarów niekorzystnych dla rolnictwa zostały zgromadzone w bazie danych.
Czytaj więcej >

System Identyfikacji Działek (LPIS) na potrzeby IACS dla Litwy

Projekt został wykonany na zlecenie litewskiego Ministerstwa Rolnictwa i stanowił część Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS). Opracowaniu podlegało 80% terytorium Litwy (52 000 km2).
Czytaj więcej >