Publikacje 2006

 • Bielecka E., 2006, Generating And Mapping Population Density Surfaces For Urban Agglomerations Using GIiS And Dasymetric Techniques. Proceedings of UDMS2006 25th Urban Data Management Symposium, May 15-17 2006, Aalborg, Denmark p.8.15-8.26.
 • Bielecka E., 2006, INSPIRE: przepisy implementacyjne. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta nr 11 (138) listopad 2006 r.
 • Bielecka E., 2006, Klasyfikacja danych jakościowych wg dokumentów normatywnych ISO. Modelowanie informacji geograficznej z. 2. wydany przez IGiK, Komitet Geodezji PAN-Sekcja Geoinformatyki, st r33-44.
 • Bielecka E., 2006, Portrayal of Polish landscape on the basis of the CORINE Land Cover data. [w] GIS Applications and Development. Hrvatski Informaticki Zbor – GIS Forum, Zagrzeb, Croatia, pp. 115-121.
 • Bielecka E., 2006, Systemy Informacji Geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2006, Problemy redakcji mapy dazymetrycznej gęstości zaludnienia. Ocena porównawcza odbioru kartogramu dazymetrycznego wykonanego różnymi metodami, XV Szkoła Kartograficzna Książ, Książ, 25 – 27. 04. 2006 r., Główne problemy współczesnej kartografii 2006, Świat techniki w kartografii, [red.] W. Pawlak, W. Spallek, Uniwersytet Wrocławski Pracownia Atlasu Górnego Śląska, Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 • Ciołkosz A, Poławski Z.F, 2006, Metodyka integracji i analizy wieloźródłowych danych kartograficznych do oceny zmian użytkowania ziemi w Polsce. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, tom LII, zeszyt 110.
 • Ciołkosz A, Poławski Z.F. 2006, Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegląd geograficzny, 78, 2,173-190.
 • Ciołkosz A, Poławski Z.F. 2006, Zmiany użytkowania ziemi w Polsce północno zachodniej w drugiej połowie XX wieku. Ogólnopolska Konferencja naukowa Przemiany środowiska Polski północno –zachodniej. Forum Geografów Polskich. 20-21 marca 2006, Poznań. s.64-69.
 • Dukaczewski, D., 2006, Entities – Cartotrophic Method of Selection of Static and Dynamic Variables for Cartographic Animations, Proceedings of the 1st. ACI/ICA International Conference on Cartography and GIS, Borovets, 25 - 28 January 2006, International Cartographic Association / Association Cartographique Intérnationale; UACG - University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy; Bulgarian Academy of Sciences,10 s.
 • Dukaczewski, D., 2006, I Międzynarodowa Konferencja na temat Kartografii i GIS – u Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Borowcu, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 38, nr 2, str. 205 – 207.
 • Dukaczewski, D., 2006, Method of Selection of Static and Dynamic Variables for Complex Temporal Cartographic Animations, Proceedings of the GIS Odyssey 2006 Conference “GIS Applications and Development, Šibenik 4 – 8 September 2006, GIS Forum Croatian GIS Association, State Geodetic Administration, Hydrographic Institute of Republic of Croatia, Institute of Oceanography and Fisheries, str. 30 – 38.
 • Dukaczewski, D., 2006, X Międzynarodowa Konferencja na temat Systemów Informacji Geograficznej "GIS-Odyssey 2006" w Szybeniku, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 38, nr 4, str. 374 – 375.
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2006, Comparison of the Thematic Scope of Polish TBD and Selected EU Topographic Databases, II Zawodowa Konferencja SKP „Zawód Kartografa”, “Kartografia w nowej ekonomicznej i politycznej sytuacji we wschodniej i centralnej Europie. Problemy prawne i organizacyjne” / The 2 nd Professional Conference APC ‘Profession of Cartographer’, ‘East and Central Europe Experience in Cartography of New Economy and Political Systems. Legal and Organizational Problems’, Wrocław – Polanica-Zdrój, 23 – 25.11.2006, 10 str.
 • Emilia Wiśniewska, Krystyna Stankiewicz, 2006, Wykorzystanie map numerycznych i teledetekcji w turystyce i edukacji leśnej. Roczniki Geomatyki 2006, tom IV, zeszyt 4, str. 145-154, Warszawa.
 • Emilia Wiśniewska, Krystyna Stankiewicz, Agata Hościło, 2006, Techniques of forest visualisation with the use of IKONOS image – Kozienice Forest case. Proceedings of 26th EARSeL Symposium- New Development and Challenges in Remote Sensing, 2006-05-29 to 2006-06-02, Warsaw, Poland; Millpress, Rotterdam, in press.
 • Krystyna Stankiewicz, Emilia Wiśniewska, 2006, Sensitivity of ENVISAT ASAR image classification accuracy to spatial variability of selected environmental parameters in rural  area. Proceedings of 26th EARSeL Symposium- New Development and Challenges in Remote Sensing, 2006-05-29 to 2006-06-02, Warsaw, Poland; Millpress, Rotterdam, in press.
 • Krystyna Stankiewicz, Emilia Wiśniewska, 2006, The sensitivity of the land use classification accuracy on the parameters of ENVISAT image acquisition. Second Recent Advances in Quantitative Remote Sensing. Ed. José A. Sobrino. Servicio de Publicaciones. Universitat deValencia. Valencia, 2006. ISBN 84-370-6533-X; 978-84-370-6533-5
 • Krystyna Stankiewicz, Emilia Wiśniewska, 2006, Wykorzystanie metod geostatystyki do wspomagania klasyfikacji mikrofalowych zdjęć satelitarnych. Roczniki Geomatyki 2006, tom IV, zeszyt 3, str. 191-202, Warszawa.
 • Poławski Z.F. 2006, Zmiany powierzchni i przestrzennego rozmieszczenia lasow w Polsce w I połowie XX wieku. Leśne Prace Badawcze, 3: 57-70.