Publikacje 2011

 • Baranowski, M., Dukaczewski, D., 2011, XV Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Paryżu, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 43, nr 4, str. 439 - 443;
 • Dukaczewski, D., 2011, Przepisy wykonawcze do ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, [w:] Bielecka, B., 2011 (ed.) INSPIRE i krajowa infrastruktura informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne i aspekty prawne. Skrypt dla uczestników szkolenia eksperckiego, IGiK, Warszawa, 2011, s. 437 – 477;
 • Dukaczewski, D., 2011, Przepisy wykonawcze do ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, [w:] Bielecka, B., 2011 (ed.) INSPIRE i krajowa infrastruktura informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne i aspekty prawne. Skrypt dla uczestników szkolenia podstawowego, IGiK, Warszawa, 2011, s. 365 – 385;
 • Dukaczewski, D., 2011, Procedural Methods of Designing of Legends for Animated Choropleth Maps and Cartodiagrams (Diagrammatic Maps), Proceedings of the 25th. International Cartographic Conference
 • ACI/ICA 2011, Enlightened View on Cartography and GIS, Paris, 4th to 8st. of July 2011, IGN – Institut   Geographique National, 17 str.;
 • Dukaczewski, D., 2011, Czwarte w dziesiątej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 43, nr 2, str. 199 - 200;
 • Dukaczewski, D., 2011, Wspólne sympozjum MAK w Orleanie „Mapy dla przyszłości. Dzieci, edukacja i Internet, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 43, nr 4, str. 437 - 439;
 • Dukaczewski, D., 2011, Zebranie Komisji „Mapy i Internet” Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Paryżu, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 43, nr 4, str. 448;
 • Dukaczewski, D., 2011, Finał X Międzynarodowego Dziecięcego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 43, nr 4, str. 449;
 • Gąsiorowski, J., 2011, Projekty GBDOT i TERYT2 [w:] INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Skrypt dla uczestników Szkolenia Eksperckiego. Warszawa, ss. 153–163.
 • Gąsiorowski, J., 2011, Profile metadanych [w:] INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Skrypt dla uczestników Szkolenia Podstawowego. Warszawa, ss. 261–276.
 • Poławski, Z , Gąsiorowski, J., 2011, Wpływ założeń metodycznych programu CORINE Land Cover na szczegółowość opracowanych baz danych. Polski Przegląd Kartograficzny t. 43., nr 1. PTG, Warszawa, ss. 35–42.