Publikacje 2005

  • Bielecka E. Idea i koncepcja infrastruktury danych przestrzennych w Europie, PPK t. 37, nr 1, s. 37-40. Bazy danych CORINE Land Cover. Pokrycie terenu w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2005.
  • Bielecka E., Ciołkosz A., Bazy danych CORINE Land Cover. Pokrycie terenu w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2005.
  • Bielecka E., A Kuczyk, E. Witkowska, Modelowanie powierzchni statystycznej przedstawiającej gęstość zaludnienia w Polsce przy pomocy metody dazymetrycznej, Roczniki Geomatyki t.III, z.2, s.9-16.
  • Ciołkosz A, Poławski. Z.F., Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w na podstawie analizy danych kartograficznych, Roczniki Geomatyki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Tom III, zeszyt 2, s.17-27.
  • Dukaczewski D., Entities - cartotropic Method of Selection of Static and Dynamic Variables for Temporal Cartographic Animations, Proceedings of the 22 ICA / ACI International Cartographic Conference, 9 - 16 July, A Coruna 2005.
  • Dukaczewski D., Elektroniczna mapa animowana Gór Izerskich, Polski Przegląd Kartograficzny, tom 37, nr 1, str. 23 - 36.
  • Dukaczewski D., Porównanie pojemności informacyjnej danych satelitarnych Ikonos oraz zdjęć lotniczych 1: 26 000. Ujęcie jakościowe. Techmex, Warszawa.
  • Dukaczewski, D., Grodzicki M., Wysocka E., Administracja geodezyjna i kartograficzna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Współpraca wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych z administracją publiczną, Wisła - Malinka 7 - 9 września 2005 r.
  • Stankiewicz K., Wiśniewska E., Hościło A,. Zastosowanie technologii geomatycznych do zarządzania danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych, III Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Geoinformacja w badaniach przestrzennych", Warszawa 07-08.11.2005. Referat został opublikowany w Rocznikach Geomatyki (Annals of Geomatics) wydanych przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 2005, Vol. III, No 2, str. 145 - 152.