Publikacje 2009

 • Baranowski, M., Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2009, Methods of Portrayal Spatial Data Used in Official Geoinformation Services in Poland – Comparative Study, Proceedings of ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Wien, 16 – 17 February 2009;
 • Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2009, Kurs szkoleniowy „Wszechnica GIS”: modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych, Roczniki Geomatyki, vol. VII, z 6 (36), s. 29 - 34;
 • Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2009, Web Mapping Errors and Their Typology, Proceedings of the 24th. International Cartographic Conference ACI/ICA 2009, The World’s Geo-Spatial Solutions, Santiago de Chile, 15th to 21st. of November 2009, Instituto Geogràfico Militar, 12 s..;
 • Dukaczewski, D., 2009, Methods of Designing of Simple and Complex Animated Choropleth Maps and Cartodiagrams, Proceedings of the 24th. International Cartographic Conference ACI/ICA 2009, The World’s Geo-Spatial Solutions, Santiago de Chile, 15th to 21st. of November 2009, Instituto Geogràfico Militar, 12 s..;
 • Dukaczewski, D., 2009, Drugie w dziesiątej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 41, nr 1, s. 79 - 80;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2009, Analiza porównawcza krajowych geoportali w Europie, Roczniki Geomatyki, vol. VII, z 6 (36), s. 35 – 60;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2009, Aspekty prawne korzystania z danych przestrzennych w Polsce, [w:] E. Bielecka (ed.) Modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych IGiK, Warszawa, s. 148 – 158;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2009, Nowe teledetekcyjne misje satelitarne i możliwości wykorzystania ich wyników do zasilania baz danych przestrzennych, Roczniki Geomatyki, vol. VII, z 5 (35), s. 41 – 54;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2009, Podstawy prawne dostępu do danych przestrzennych w Polsce, Roczniki Geomatyki, vol. VII, z 4 (34), s. 25 – 36;
 • Bielecka E., Ciołkosz A., 2009, Baza danych o pokryciu terenu w Polsce – CLC-2006. PPK t. 41, nr 3, s. 227-236.
 • Bielecka E., 2009, Opinia na temat koncepcji utworzenia kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji. Roczniki Geomatyki, t. VII, z 3 (33), s. 136-138
 • Bielecka E., Maj K., 2009, Systemy Informacji Przestrzennej. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo WAT, ISBN 978-83-61486-16-9 (204 strony)
 • Bielecka E. 2009, Modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych – redaktor naukowy wydawnictwa, autor rozdziałów: Metadane i jakość danych przestrzennych, Infrastruktury geoinformacyjne. Wydawnictwo IGiK, Warszawa, ISBN 978-83-60024-13-3. Str.179