Użytkowanie ziemi

CORINE Land Cover 2006

Instytut Geodezji i Kartografii zakończył opracowanie kolejnej bazy zawierającej dane o pokryciu terenu w Polsce – CLC2006. Tym razem źródłem danych były obrazy wykonane przez satelity IRS i SPOT.
Czytaj więcej >

Opracowanie metody integracji i analizy wieloźródłowych danych kartograficznych do oceny zmian użytkowania ziemi w Polsce

Celem projektu jest opracowanie metody integracji i analizy wieloźródłowych danych kartograficznych oraz ocena zmian użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX wieku.
Do oceny zmian sposobów użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku wykorzystano bazę danych o pokryciu i użytkowaniu ziemi wykonaną w ramach projektu CORINE Land Cover (CLC-2000) oraz Polską Przeglądową Mapę Użytkowania Ziemi w skali 1:1 000 000 opracowaną przez F.Uhorczaka na podstawie map topograficznych w skali 1:100 000 wykonanych w latach 30 tych XX wieku.
Czytaj więcej >

Kartograficzna prezentacja zmian użytkowania ziemi za pomocą animowanych map elektronicznych na przykładzie Gór Izerskich

Celem pracy było stworzenie koncepcji, określenie metody tworzenia, realizacja i testowanie nowej prezentacji kartograficznej zjawisk dynamicznych za pomocą animowanych map elektronicznych generowanych, zarządzanych i wizualizowanych interaktywnie za pomocą komputera.
Czytaj więcej >

Baza danych CORINE Land Cover 2000

Baza danych CORINE Land Cover 2000 dla Polski została wykonana w ramach europejskiego projektu Image&CLC2000. Celem tego projektu była aktualizacja danych o pokryciu terenu zgromadzonych w bazie CORINE Land Cover na początku lat 90. XX w (CLC90) i opracowanie bazy zmian w pokryciu terenu w latach 1990-2000. Źródłem informacji wykorzystanych do aktualizacji pokrycia terenu były zdjęcia wykonane przez satelitę Landsat za pomocą skanera ETM+, w latach 1999-2001.
Czytaj więcej >