Baza danych CORINE Land Cover 2000

Projekt nr. 3213/B2003.EEA.51532
Kierownik projektu: dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

Baza danych CORINE Land Cover 2000 dla Polski została wykonana w ramach europejskiego projektu Image&CLC2000. Celem tego projektu była aktualizacja danych o pokryciu terenu zgromadzonych w bazie CORINE Land Cover na początku lat 90. XX w (CLC90) i opracowanie bazy zmian w pokryciu terenu w latach 1990-2000. Źródłem informacji wykorzystanych do aktualizacji pokrycia terenu były zdjęcia wykonane przez satelitę Landsat za pomocą skanera ETM+, w latach 1999-2001.

Metodyka aktualizacji bazowała na wizualnej interpretacji zdjęć satelitarnych na ekranie monitora. Powierzchnia najmniejszego wydzielenie zarejestrowanego w bazie danych CLC2000 wynosi, co najmniej 25 ha, natomiast w bazie zmian pokrycia terenu CLC_changes - 5 ha, minimalna szerokość kartowanych form jest równa 100 m, dokładność prowadzenia granic wydzieleń wyższa niż 100 m. Wiarygodność oceniana jest na 85%. Bazy danych CORINE Land Cover są udostępniane przez GIOŚ.

Wybrane publikacje:

  • Bielecka E., A. Ciołkosz (2004): CORINE Land Cover in Poland. Final report. Warszawa (Raport końcowy z realizacji projektu )
  • Bielecka E., A. Ciołkosz (2004):Land Cover Structure In Poland and its Changes in the Last Decade of 20 Century. Annals of Geomatics v.II No.1, Warsaw, p. 81-88.
  • Bielecka E., A. Ciołkosz (2004): Mapa użytkowania ziemi w Polsce w skali 1:1 000 000 jako wynik wizualizacji bazy danych CLC2000. PPK t.36 nr 4 s. 274-287.
  • Bielecka E., A. Ciołkosz (2004): Metodyczne i realizacyjne aspekty aktualizacji bazy danych CORINE Land Cover. Prace IGIK t. L., nr 108.
  • Bielecka E., A. Ciołkosz (2005): Pokrycie terenu w Polsce. Bazy danych CORINE Land Cover. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.