Normalizacja

Pracownicy ZSIPiK aktywnie uczestniczą w pracach Komitetu Technicznego PKN Nr 297 ds. informacji geograficznej. Biorą udział w tłumaczeniu, ankietowaniu i opiniowaniu norm międzynarodowych i europejskich. Uczestniczą w redakcji e-Przewodnika, zawierającego definicje i obszerne wyjaśnienia terminów stosowanych w normach ISO z zakresu informacji geograficznej.