Czym się zajmujemy

Integracja i analiza danych przestrzennych

Przy obecnych możliwościach technologicznych rejestruje się ogromne ilości danych opisujących przestrzeń geograficzną co rodzi problemy ich efektywnego wykorzystywania. Dane są tworzone, przechowywane i zarządzane przez niezależne instytucje a co za tym idzie w różnej technologii bazodanowej, formacie, nastawione na wykorzystanie przez różne narzędzia. Aby potencjalny użytkownik miał dostęp zarówno do informacji jednostkowej jak i danych zintegrowanych konieczne jest współdziałanie wielu jednostek i systemów. Niestety praktyka pokazuje, że możliwości sprawnego wyszukiwania i dostępu do danych w poszczególnych bazach są ograniczone. Integracja danych przestrzennych pozwala na złączenie danych z wielu źródeł (baz danych), które często przechowywane są przy użyciu różnych technologii oraz w różnych formatach tak aby zapewnić jednolitą informację.

Czytaj więcej >

Linked Data

Linked Data to idea, w myśl której można używając prostych zdań zapisać informacje o wszystkich obiektach wiedzy ludzkiej - zadanie ogromnie ambitne, ale według jej twórców wykonalne. W Centrum Geomatyki wykorzystujemy model linked data wraz z językiem kwerend baz danych SPARQL do przechowywania oraz reprezentacji danych geograficznych w trwającym od 1.10.2020 r. projekcie badawczym InCoNada. Model ten wykorzystywany jest również w projekcie EO4GEO, w którym przy jego pomocy tworzona jest innowacyjna interaktywna baza informacji opisujących ontologie dla dziedzin związanych z EO/GI.

Czytaj więcej >

Edukacja i szkolenia

W czasach coraz szerszego dostępu do ogromniej ilości danych przestrzennych i szybkiego postępu technologicznego pojawia się konieczność rozpowszechniania wiedzy z zakresu wykorzystania danych i technologii. Pracownicy CGS działają na rzecz edukacji i popularyzacji nauki biorąc udział w piknikach naukowych oraz warsztatach z dziedziny teledetekcji i GIS dla odbiorców na różnych poziomach zaawansowania.

Czytaj więcej >