Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi

Fundusze Norweskie POLNOR - InCoNaDa

InCoNaDa - Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases.

Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS), danych programu Copernicus oraz krajowych baz danych.

Czytaj więcej >

Copernicus Land Monitoring - Polska

Warstwy wysokorozdzielcze HRL na obszarze algomeracji warszawskiej.
Instytut Geodezji i Kartografii, w ramach umowy ramowej z Europejską Agencją Środowiska (EEA) realizuje zadania dotyczące: analizy zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w latach 2012-2018; produkcji krajowej bazy pokrycia terenu i użytkowania Ziemi CORINE Land Cover 2018; weryfikacji krajowych warstw wysokorozdzielczych (High Resolution Layers) obejmujących: tereny nieprzepuszczalne, lasy, trwałe użytki zielone, zbiorniki wodne i tereny podmokłe; weryfikacji produktów lokalnych tj. Urban Atlas, szczegółowego pokrycia terenu/użytkowania ziemi wzdłuż największych rzek (Riparian zones) oraz wybranych obszarów NATURA2000.
Czytaj więcej >

Wykrywanie i monitorowanie zmian

Wykrywanie zmian zachodzących na powierzchni ziemi oraz monitorowanie dynamiki i kierunku zmian jest wymagane w wielu dziedzinach gospodarki. Na podstawie analiz wieloczasowych zobrazowań satelitarnych bądź lotniczych możemy uzyskać informację o wielkości, kierunku oraz czasie, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku niewielkich obiektów topograficznych czy infrastrukturalnych wykorzystywane są często zdjęcia lotnicze bądź komercyjne zobrazowania satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

Czytaj więcej >