Wykrywanie i monitorowanie zmian

Wykrywanie zmian zachodzących na powierzchni ziemi oraz monitorowanie dynamiki i kierunku zmian jest wymagane w wielu dziedzinach gospodarki. Na podstawie analiz wieloczasowych zobrazowań satelitarnych bądź lotniczych możemy uzyskać informację o wielkości, kierunku oraz czasie, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku niewielkich obiektów topograficznych czy infrastrukturalnych wykorzystywane są często zdjęcia lotnicze bądź komercyjne zobrazowania satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Zobrazowania satelitarne o wysokiej i średniej rozdzielczości przestrzennej (np.: z misji Sentinel-2, Landsat) są wykorzystywane w monitoringu zmian na większym obszarze (skala powiatu, regionu czy kraju). W realizowanym przez zespół Centrum projekcie SAT4est opracowaliśmy metodę wykrywania zmian w lasach na podstawie wieloczasowych zobrazowań Sentinel-2. Wykrywane zmiany zasilają serwis SAT4est, i są wykorzystywane do dalszych analiz przestrzennych. Prowadzimy również prace związane z automatycznym wykrywaniem zmian związanych z nowopowstającą infrastrukturą oraz zabudową w przestrzeni miejskiej.