Projekty

Copernicus Land Monitoring - Polska

Instytut Geodezji i Kartografii, w ramach umowy ramowej z Europejską Agencją Środowiska (EEA) realizuje zadania dotyczące: analizy zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w latach 2012-2018; produkcji krajowej bazy pokrycia terenu i użytkowania Ziemi CORINE Land Cover 2018; weryfikacji krajowych warstw wysokorozdzielczych (High Resolution Layers) obejmujących: tereny nieprzepuszczalne, lasy, trwałe użytki zielone, zbiorniki wodne i tereny podmokłe; weryfikacji produktów lokalnych tj. Urban Atlas, szczegółowego pokrycia terenu/użytkowania ziemi wzdłuż największych rzek (Riparian zones) oraz wybranych obszarów NATURA2000.
Czytaj więcej >

Lasy porolne

Celem tematu badawczego jest identyfikacja lasów występujących na gruntach porolnych w oparciu o archiwalne i aktualne dane satelitarne. Dane satelitarna pozwalają na odtworzenie obrazu powierzchni Ziemi oraz monitorowanie zmian w kategoriach użytkowania i pokrycia terenu na przestrzeni ostatnich 60 lat. Na uwagę zasługują zdjęcia satelitarne programu CORONA, wykonywane w latach 1960-1972 przez amerykańskie misje zwiadowcze, m.in. dla obszaru Polski (odtajnione pod koniec lat 90). W 1972 r. na orbitę wyniesiony został pierwszy cywilny satelita serii Landsat, który dostarczał zdjęcia w kilku kanałach spektralnych.

Czytaj więcej >

SAT4EST

The goal of the SAT4EST is to design and build non-state forest focused service dedicated to the local government administration in Poland. The proposed service will promote the use of various Copernicus data and products to the large community of end users at administrative level. Earth Observation based service will provide a simple, intuitive and low cost tool in a form of a web-based application easy to use and expand for other dataset. It will integrate EO based products, ancillary data and will allow calculating statistics over a given area and generating simple reports.

Czytaj więcej >

Fundusze Norweskie POLNOR - InCoNaDa

InCoNaDa - Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases.

Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS), danych programu Copernicus oraz krajowych baz danych.

Czytaj więcej >