OCRE - The Open Clouds for Research Environments

Projekt Open Clouds for Research Environments (OCRE) ma na celu przyspieszenie przyjęcia chmury w europejskiej społeczności badawczej poprzez połączenie dostawców usług w chmurze, organizacji zajmujących się obserwacją Ziemi (EO) oraz społeczności badawczej i edukacyjnej za pośrednictwem gotowych do użycia umów o świadczenie usług.

Europa jest największym producentem danych badawczych na świecie. Niemniej jednak, istnieją znaczne bariery biurokratyczne i finansowe, jeśli chodzi o łączenie środowiska naukowego i komercyjnych usług w chmurze. Celem finansowanego przez UE projektu OCRE (Open Cloud for Research Environments) jest ułatwianie naukowcom dostępu do usług w chmurze i danych EO, wspierając tym samym rozwój chmury obliczeniowej i innowacji w Europie.