Warstwy wysokorozdzielcze HRL

Warstwy wysokorozdzielcze - HRL

Warstwy wysokorozdzielcze przedstawiaja podstawowe formy pokrycia terenu. powstają w procesie automatycznej klasyfikacji wieloczasowych wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych. Warstwy te zostały przygotowane przez europejskie konsorcjum firm prywatnych na zlecenie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) dla 39 państw europejskich (EU28, 5 EEA MS, 6 państw współpracujących).

Dla roku 2012 przygotowane zostały następujące warstwy wysokorozdzielcze w rozdzielczości przestrzennej 20 x 20 m:

  • tereny nieprzepuszczalne (Imperviousness)
  • tereny zadrzewione / zwarcie i typy lasów (Tree Cover Density / Forest Type)
  • trwałe użytki zielone (Permanent grassland)
  • obszary podmokłe (Wetlands)
  • zbiorniki wodne (Water bodies)

Dla roku 2015 przygotowane zostały następujące warstwy wysokorozdzielcze w rozdzielczości przestrzennej 20 x 20 m:

  • tereny nieprzepuszczalne (Imperviousness)
  • tereny zadrzewione / zwarcie i typy lasów (Tree Cover Density / Forest Type)
  • tereny pokryte roślinnością trawiastą (Grassland)
  • zbiorniki wodne i obszary podmokłe (Water and Wetness)
HRL 2012 HRL 2015

Więcej informacji o warstwach HRL na stronie: http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/view