Pobieranie

Bazy CORINE Land Cover 2012 udostępniane są na stronie geoportalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Lista aktualnie udostępnianych produktów HRL dla Polski:

Nieprzepuszczalność /  Imperviousness

Stopień nieprzepuszczalności / Degree of Imperviousness (IMD)

0: tereny przepuszczalne
1-100: stopień nieprzepuszczalności (imperviousness values )
254: piksele niesklasyfikowane (brak danych satelitarnych, chmury, cienie chmur, śnieg)

Zmiana stopnia nieprzepuszczalności / Degree of Imperviousness change (IMC)

0: 100% zmniejszenie nieprzepuszczalności
10: 90% zmniejszenie nieprzepuszczalności
50: 50% zmniejszenie nieprzepuszczalności
100: stabilne w obu latach (stabilnie zabudowane)
150: 50% zwiększenie nieprzepuszczalności
200: 100% zwiększenie nieprzepuszczalności
201: stabilne w obu latach (stabilnie niezabudowane)
254: piksele niesklasyfikowane (brak danych satelitarnych, chmury, cienie chmur, śnieg)

Sklasyfikowana zmiana stopnia nieprzepuszczalności  / Degree of Imperviousness change classified  (IMCC)

0: tereny niezmienione (IMD=0%)
1: nowe pokrycie
2: utrata pokrycia
10: tereny niezmienione (IMD>0% w dwóch referencyjnych datach)
11: wzrost IMD
12: spadek IMD
254: piksele niesklasyfikowane w dwóch referencyjnych warstwach

Tereny zadrzewione / Forest

Dominujący typ drzewostanu /  Dominant Leaf Type (DLT)

0: tereny bezdrzewne
1: liściaste (broadleaved forest)
2: iglaste (coniferous forest)
254: piksele niesklasyfikowane (brak danych satelitarnych, chmury, cienie chmur, śnieg)

Zwarcie koron / Tree Cover Density (TCD)

0: tereny bezdrzewne
1-100: stopień zwarcia koron (tree cover density values)
254: piksele niesklasyfikowane (brak danych satelitarnych, chmury, cienie chmur, śnieg)

Tereny pokryte rośnillością trawiastą / Grassland

Tereny z roślinnością trawiastą / Grassland (GRA)

0: tereny bez użytków zielonych
1: obszary pokryte roślinnością trawiastą (grassy and non-woody vegetation)
254: piksele niesklasyfikowane (brak danych satelitarnych, chmury, cienie chmur, śnieg) 

Obszary podmokłe i zbiorniki wodne / Wetness and Water

Zbiorniki wodne i obszary podmokłe / Water & Wetness (WAW)

0: brak obszarów podmokłych i zbiorników wodnych
1: wody stałe (permanent water)
2: wody okresowe (temporary water)
3: trwale wilgotne obszary (permanently wet)
4: okresowo wilgotne obszary (temporary wet)
254: piksele niesklasyfikowane (brak danych satelitarnych, chmury, cienie chmur, śnieg)

Wartość prawdopodobieństwa występienia wody i obszarów podmokłych w pikselu / Water & Wetness Probability Index  (WWPI)

0-100: stopień prawdopodobieństwa występowania wody i obszarów podmokłych   
254: piksele niesklasyfikowane (brak danych satelitarnych, chmury, cienie chmur, śnieg)