Kontakt

W sprawie udostępnienia baz danych CLC2012 należy kontaktować się z:

Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
02-362 Warszawa

strona internetowa Corine Land Cover: https://clc.gios.gov.pl/

Osoba kontaktowa:
Maria Lenartowicz
Tel: +48 22 574 27 32
e-mail: corine@gios.gov.pl

W sprawie udostępnienia CLC90 i HRL należy kontaktować się z:

Instytut Geodezji i Kartografii
Ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Dr hab inż. Agata Hościło
Tel: +48 022 329-19-76, +48 609 227 772
e-mail: corine@igik.edu.pl