Kontakt

W sprawie udostępnienia warstw baz danych CLC2012 należy kontaktować się z:

Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Godziny urzędowania: 8.15 – 16.15

strona internetowa: http://www.gios.gov.pl
e-mail: gios@gios.gov.pl

numer centrali: (0 22) 57-92-900

W sprawie udostępnienia warstw HR należy kontaktować się z:

Instytut Geodezji i Kartografii
Ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Dr inż. Agata Hościło
Tel. +48 22 329 19 76
e-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl