Mapy

High Resolutions Layers:

Tereny nieprzepuszczalne (Imperviousness)
0%
100%
brak danych
Tereny zadrzewione (Tree Cover Density TCD)
Dominujący typ drzewostanu (Domiant leaf type DLT)
Tereny z roślinnością trawiastą (Grasslands GRA)
Wody i tereny podmokłe (Wetness and Water WAW)

Warstwy podkładowe:

Jednostki podziału terytorialnego
Miasta
Koleje
Drogi