Pobieranie

Bazy CORINE Land Cover 2012 udostępniane są na stronie geoportalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Warstwy HRL będą udostępniane przez Instytut Geodezji i Kartografii po finalnej weryfikacji przez EEA.

Dostępne do przeglądania warstwy HRL w zakładce Mapy są warstwami WMS udostępnianymi na stronie http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers.