Identyfikacja lasów na gruntach porolnych

Identyfikacja lasów na gruntach porolnych w skali kraju na podstawie archiwalnych i współczesnych danych satelitarnych oraz wykrywanie osłabionych drzewostanów na podstawie satelitarnych wskaźników spektralnych

Finansowanie: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP)

Celem tematu badawczego jest identyfikacja lasów występujących na gruntach porolnych w oparciu o archiwalne i aktualne dane satelitarne. Jest on kontynuacją projektu pilotażowego, który zakończył się w 2020r. 

Dane satelitarne pozwalają na odtworzenie obrazu powierzchni Ziemi oraz monitorowanie zmian w kategoriach użytkowania i pokrycia terenu na przestrzeni ostatnich 60 lat. Szczególnie cenne dla badań drzewostanów na gruntach porolnych wydają się satelitarne materiały archiwalne, które stanowią swego rodzaju tło referencyjne dla prowadzenia analiz czasowych. Na uwagę zasługują zdjęcia satelitarne programu CORONA, wykonywane w latach 1960-1972 przez amerykańskie misje zwiadowcze, m.in. dla obszaru Polski (odtajnione pod koniec lat 90). W 1972 r. na orbitę wyniesiony został pierwszy cywilny satelita serii Landsat, który dostarczał zdjęcia w kilku kanałach spektralnych.

Analizy wieloczasowe archiwalnych zdjęć satelitarnych programu CORONA, serii Landsat (Landsat MSS i Landsat 5, 7) oraz aktualnych europejskich satelitów Sentinel-2 (dostępnych od 2015 r.) pozwalają na: 

  • odtworzenie historii lasów oraz zmian zachodzących na przestrzeni lat 1960-2018,
  • wygenerowanie numerycznej mapy zmian,
  • identyfikację nowo powstałych fragmentów lasów oraz ubytek drzewostanów, wraz z informacją o np.: kierunku zmiany, położeniu, powierzchni, czasie powstania lasu.