SAT4EST


SAT4EST - System wspierający lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi bazujący na danych satelitarnych.

Konsorcjum:
Taxus.IT - zarządzający projektem, odpowiada za tworzenie i rozwój platformy internetowej dla usługi.http://taxusit.com.pl/
IGIK - odpowiedzialny za opracowanie i dostarczanie produktów opartych na danych satelitarnych oraz za promowanie satelitarnych technik obserwacji Ziemi wśród potencjalnych użytkowników.

Osoba zarzadzająca ze strony IGiK: dr hab. inż. Agata Hoscilo
Kontakt: agata.hoscilo@igik.edu.pl

Szczegóły projektu: http://www.igik.edu.pl/pl/Aplikacja-SAT4EST

Celem projektu SAT4EST jest zaprojektowanie systemu i zbudowanie serwisu wspomagającego zarządzenie lasami niepaństwowymi wykorzystującego satelitarne techniki obserwacji Ziemi. System dedykowany jest administracji lokalnej, która prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi w Polsce.

Serwis ma za zadanie wspierać użytkowników w działaniach związanych z:

  • przygotowaniem ofert przetargowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu;
  • analizami rozbieżności między powierzchnią lasów wg obowiązującej ewidencji gruntów, a rzeczywistym stanem w terenie;
  • sprawdzeniem i akceptacją istniejących planów urządzenia lasu;
  • monitoringiem realizacji zadań wyznaczonych w uproszczonych planach urządzenia lasu;
  • sprawdzeniem całego uproszczonego planu urządzenia lasu po dziesięciu latach;
  • monitoringiem zmian w lasach.

Projekt SAT4EST jest realizowany dla obszaru Starostw Powiatowych w Nowym Targu, Sieradzu i Legionowie. Powiaty różnią się pod względem przestrzennego rozmieszczenia lasów, dojrzałości systemu zarządzania i monitorowania lasami oraz ukształtowaniem terenu (górzyste i nizinne). W powiecie nowotarskim przeważająca część lasów jest trudno dostępna ze względu na ukształtowanie terenu, co utrudnia proces wykonania uproszczonych planów urządzania lasu oraz kontrolę prac urządzeniowych. Problemem jest także duży odsetek nieużytkowanej rolniczo ziemi, która w miarę upływu czasu podlega naturalnej sukcesji. Powiat sieradzki położony jest na nizinie, co  ułatwia zarządzanie lasami; problemem są jednak niewielkie i rozproszone działki leśne. Powiat legionowski zlokalizowany jest na obrzeżach Warszawy, a tym samym podlega presji antropogenicznej związanej z urbanizacją.

Powyżej: Obraz satelitarny z Sentinel-2 zarejestrowany 2016/10/17 dla obszaru starostwa powiatowego w Legionowie. Opracowanie: IGIK

Czas trwania projektu: 1.03.2017 – 28.02.2019
Finansowanie: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)