Aplikacja SAT4EST

SAT4EST to system i serwis wspomagający zarządzanie lasami oparty na satelitarnych technikach obserwacji Ziemi. System SAT4EST składa się z komponentu: satelitarnego (gromadzenie i przetwarzanie danych), naziemnego (dostęp do danych przestrzennych, tj.: UPUL, EGiB) oraz mapowego do wizualizacji i udostępniania danych użytkownikom. SAT4EST jest wynikiem prac realizowanych w ramach projektu pilotażowego: SAT4EST - Earth observation based service supporting local administration in non-state forest management finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). System SAT4EST został opracowany przez konsorcjum: TaxusIT Sp. z.o.o. i Instytut Geodezji i Kartografii.   

                                                     

Aplikacja SAT4EST wdrażana jest w starostwach powiatowych w Legionowie, Nowym Targu i Sieradzu. Serwis SAT4EST, dostępny w postaci aplikacji webowej, dedykowany jest administracji lokalnej oraz firmom biorącym udział w procesie przygotowywania dokumentów niezbędnych do zarządzania lasami niepaństwowymi.

Link do aplikacji: https://app.sat4est.pl/

SAT4EST wspiera użytkowników w:

 • przygotowaniu ofert przetargowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu - UPUL;
 • analizach rozbieżności między powierzchnią lasów wg obowiązującej ewidencji gruntów, a rzeczywistym stanem na gruncie;
 • sprawdzanie i akceptacja istniejących UPUL;
 • monitoring realizacji zadań wyznaczonych w UPUL;
 • kontrola UPUL po dziesięciu latach;
 • monitoring zmian w lasach.

SAT4EST oferuje szerokie spektrum produktów opracowanych na podstawie dostępnych danych satelitarnych pochodzących głównie z misji satelitów Sentinel-2:

 • Zasięg lasów i zadrzewień śródpolnych
 • Typ lasu (drzewostan liściasty i iglasty)
 • Zmiany w lasach (w cyklu rocznym)
 • Zwarcie koron
 • Kondycja, zdrowotność lasów

                                                                        

Zasięg lasu i zadrzewień śródpolnych (powiat legionowski)                               Zmiany w lasach (powiat nowotarski)

Wszystkie produkty dostępne są od 2016 r. i aktualizowane są w cyklu rocznym.

SAT4EST funkcjonalność:

 • wyświetlanie i porównywanie zdjąć satelitarnych z różnych dat, w różnych kompozycjach barwnych za pomocą „suwaka”
 • wyświetlanie produktów satelitarnych aktualizowanych w cyklu rocznym
 • integracja produktów satelitarnych z dostępnymi danymi naziemnymi
 • dostęp do krajowych zasobów (ortofotomapa, mapa topograficzna, NMT, OpenStreetMap)
 • dostęp do danych katastralnych i ewidencyjnych
 • dane z uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL)
 • wyniki analiz przestrzennych
 • generowanie statystyk

Dostępne wyniki analiz przestrzennych:

 • Las z satelity a użytki ewidencyjne
 • Zadrzewienia a użytki ewidencyjne
 • Las z satelity a uproszczony plan urządzenia lasu
 • Opis taksacyjny a las iglasty i las liściasty (z satelity)
 • Zmiany a wskazówki zmian w uproszczonym planie urządzenia lasu

System SAT4EST zestawia na jednej platformie dane takie jak:

 • mapy rastrowe (ortofotomapa, mapa topograficzna, NMT, OpenStreetMap)
 • dane katastralne i ewidencyjne
 • dane z uproszczonego planu urządzenia lasu
 • obrazy satelitarne (Sentinel 2)
 • produkty wygenerowane na podstawie obrazów satelitarnych
 • wyników analiz przestrzennych
 • statystyki związane z wymienionymi analizami

Przykład zobrazowania satelitarnego – CIR (bezchmurne zobrazowania dostępne w cyklu miesięcznym od 2016 r.)

Na podstawie produktów zostały wygenerowane następujące analizy:

 • Las a użytki ewidencyjne
 • Zadrzewienia a użytki ewidencyjne
 • Las a uproszczony plan urządzenia lasu
 • Opis taksacyjny a las iglasty i las liściasty
 • Zmiany a wskazówki zmian w uproszczonym planie urządzenia lasu

System może być uruchomiony w trybie porównania, który pozwala na jednym ekranie zestawić dane z różnych okresów czasu.


DOKUMENTACJA:

W grudniu 2020 r. odbyła się demonstracja aplikacji SAT4EST pt: „W jaki sposób satelity wspomagają zarządzanie lasami? – aplikacja SAT4EST”, finansowana przez Polską Agencję Kosmiczną. W ramach tego wydarzenia opracowano następujące dokumenty, wspomagające użytkowników końcowych:

Podstawy teoretyczne

Instrukcja użytkownika aplikacji SAT4EST

Opis funkcjonalności aplikacji SAT4EST

Link do aplikacji: https://app.sat4est.pl/

Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu:

dr hab. inż. Agata Hościło: agata.hoscilo@igik.edu.pl, tel.: 609227772