Lasy na gruntach porolnych

Identyfikacja lasów na gruntach porolnych w oparciu o dostępne dane satelitarne

Kierownik projektu: dr hab. inż. Agata Hościło

Czas trwania: 29.11.2018 - 29.11.2020

Finansowanie: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP)

Celem tematu badawczego jest identyfikacja lasów występujących na gruntach porolnych w oparciu o archiwalne i aktualne dane satelitarne.

Dane satelitarne pozwalają na odtworzenie obrazu powierzchni Ziemi oraz monitorowanie zmian w kategoriach użytkowania i pokrycia terenu na przestrzeni ostatnich 60 lat. Szczególnie cenne dla badań drzewostanów na gruntach porolnych wydają się satelitarne materiały archiwalne, które stanowią swego rodzaju tło referencyjne dla prowadzenia analiz czasowych. Na uwagę zasługują zdjęcia satelitarne programu CORONA, wykonywane w latach 1960-1972 przez amerykańskie misje zwiadowcze, m.in. dla obszaru Polski (odtajnione pod koniec lat 90). W 1972 r. na orbitę wyniesiony został pierwszy cywilny satelita serii Landsat, który dostarczał zdjęcia w kilku kanałach spektralnych.

Analizy wieloczasowe archiwalnych zdjęć satelitarnych programu CORONA, serii Landsat (Landsat MSS i Landsat 5, 7) oraz aktualnych europejskich satelitów Sentinel-2 (dostępnych od 2015 r.) pozwalają na: 

  • odtworzenie historii lasów oraz zmian zachodzących na przestrzeni lat 1960-2018,
  • wygenerowanie numerycznej mapy zmian,
  • identyfikację nowo powstałych fragmentów lasów oraz ubytek drzewostanów, wraz z informacją o np.: kierunku zmiany, położeniu, powierzchni, czasie powstania lasu.

Projekt był realizowany w obszarze Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku oraz Regionalnej Dyrekcji LP w Krośnie. Projekt obejmie wszystkie lasy bez względu na prawo własności znajdujące się na terenie obu regionalnych dyrekcji.

Projekt realizowany w czterech etapach.

  • Etap I: Pozyskanie i wstępne przetworzenie danych satelitarnych (zakończony),
  • Etap II: Kartowanie lasów na zdjęciach z programu CORONA (zakończony),
  • Etap III: Klasyfikacja lasów na zdjęciach misji Landsat i Sentinel (zakończony),
  • Etap IV: Analizy przestrzenne ilościowe i jakościowe wyników kartowania, opracowanie map numerycznych oraz obliczenie statystyk ( zakonczony)

RDLP Krosno - Pokrycie zdjęciami z programu CORONAz okresu 1961-68 (IGIK)

Powyżej po prawo: zasięg lasu RDLP Białystok stan na 2000 wyznaczony na podstawie zdjęć z misji Landsat ETM i TM; jako podkład użyto zdjęć Landsat - kompozycja w barwach naturalnych. (IGIK)