Edukacja i szkolenia

W czasach coraz szerszego dostępu do ogromniejilości danych przestrzennych i szybkiego postępu technologicznego pojawia się konieczność rozpowszechniania wiedzy z zakresu wykorzystania danych i technologii. Pracownicy CGS działają na rzecz edukacji i popularyzacji nauki biorąc udział w piknikach naukowych oraz warsztatach z dziedziny teledetekcji i GIS dla odbiorców na różnych poziomach zaawansowania. Wyrazem zaangażowania w proces szkoleniaspecjalitów jest udział w międzynarodowym projekcie edukacyjno-szkoleniowym EO4GEO.