Monitoring lasów i obszarów zadrzewionych

SAT4EST

Celem projektu SAT4EST jest zaprojektowanie systemu i zbudowanie serwisu wspomagającego zarządzenie lasami niepaństwowymi wykorzystującego satelitarne techniki obserwacji Ziemi. System dedykowany jest administracji lokalnej, która prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi w Polsce. Aplikacja obsługująca system umożliwia integrację danych i produktów satelitarnych z danymi naziemnymi, pozwala na liczenie statystyk i generowanie raportów.

Czytaj więcej >

Lasy porolne

Celem tematu badawczego jest identyfikacja lasów występujących na gruntach porolnych w oparciu o archiwalne i aktualne dane satelitarne. Dane satelitarne pozwalają na odtworzenie obrazu powierzchni Ziemi oraz monitorowanie zmian w kategoriach użytkowania i pokrycia terenu na przestrzeni ostatnich 60 lat. Na uwagę zasługują zdjęcia satelitarne programu CORONA, wykonywane w latach 1960-1972 przez amerykańskie misje zwiadowcze, m.in. dla obszaru Polski (odtajnione pod koniec lat 90). W 1972 r. na orbitę wyniesiony został pierwszy cywilny satelita serii Landsat, który dostarczał zdjęcia w kilku kanałach spektralnych.

Czytaj więcej >

Lesistość rzeczywista kraju

Głównym celem projektu było opracowanie warstwy rzeczywistej lesistości kraju oraz lesistości według ustaleń Protokołu z Kioto z wykorzystaniem istniejących danych fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz innych dostępnych danych przestrzennych.
Czytaj więcej >