Krajowa mozaika Sentinel-2

Krajowa mozaika Sentinel-2, stan na 2018 rok

W Instytucie Geodezji i Kartografii opracowano mozaikę obrazów zarejestrowanych przez europejskie satelity Sentinel-2, obejmującą terytorium Polski wraz z 10-kilometrowym buforem od granic kraju. Mozaika została wygenerowana na podstawie połączenia bezchmurnych obrazów satelitarnych zarejestrowanych w okresie od 1 kwietnia do 30 października 2018 roku (łącznie 87 obrazy). Mozaika udostępniana jest nieodpłatnie w kompozycji barwnej RGB (kanały 4, 3, 2), w rozdzielczości przestrzennej 10 metrów.

Czytaj więcej >

Krajowa mozaika Sentinel-2, stan na 2019 rok

W Centrum Geomatyki Stosowanej w  IGiK opracowano mozaikę obrazów zarejestrowanych przez europejskie satelity Sentinel-2, obejmującą terytorium Polski. Mozaika została wygenerowana na podstawie kompozytowego połączenia bezchmurnych obrazów satelitarnych zarejestrowanych w okresie od 1 maja do 30 października 2019 roku (łącznie 404 sceny satelitarne). Mozaika udostępniana jest nieodpłatnie w kompozycji barwnej RGB (kanały 4, 3, 2), w rozdzielczości przestrzennej 10 metrów.

Czytaj więcej >

Krajowa mozaika Sentinel-2, stan na 2020 rok

Krajowa mozaika Sentinel-2, dla roku 2020, została przygotowana w dwóch kompozycjach barwnych: RGB i CIR.
Czytaj więcej >

Krajowa mozaika Sentinel-2, stan na 2021 rok

Krajowa mozaika Sentinel-2, dla roku 2021, została przygotowana w dwóch kompozycjach barwnych: RGB i CIR.
Czytaj więcej >

Krajowa mozaika Sentinel-2, stan na 2022 rok

Krajowa mozaika Sentinel-2 dla roku 2022 została przygotowana w kompozycji barwnej CIR.
Czytaj więcej >