Krajowa mozaika Sentinel-2, stan na 2020 rok

Krajowa mozaika Sentinel-2, dla roku 2020, została przygotowana w dwóch kompozycjach barwnych: RGB i CIR.

Zasady korzystania z krajowej mozaiki Sentinel-2:

Usługa przeglądania WMS krajowej mozaiki Sentinel-2 z 2020 roku, jest dostępna pod adresem:

http://www.igik.edu.pl/pl/Uslugi

Mozaika Sentinel-2, 2020 jest udostępniana nieodpłatnie do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Wymagamy podania źródła w postaci:

  • w przypadku wykorzystania do wizualizacji: © 2020 Instytut Geodezji i Kartografii
  • w przypadku wykorzystania do innych celów: "Krajowa mozaika Sentinel-2 stan na 2020 r. opracowana przez Instytut Geodezji i Kartografii na podstawia bezchmurnych zobrazowań Copernicus Sentinel-2 z 2020 r."

Kompozycja RGBKompozycja CIR

Kontakt: dr inż. Agata Hościło, e-mail:agata.hoscilo@igik.edu.pl
mgr Adam Waśniewski, e-mail:adam.wasniewski@igik.edu.pl